www.norwoodgroep.nl   -   Robin Norwood zelfhulpgroepen

Als hij maar gelukkig is

Robin Norwood
De boeken van Robin Norwood

Wat is relatieverslaving

Robin Norwood zelfhulpgroep

Deelname aan een Norwoodgroep

Landelijke lijst Norwoodgroepen

Online Norwoodgroep

Zelf een Norwoodgroep opzetten

Relevante zelf-therapie methoden

Robin Norwood over hulpverlening

Wie is Anna

Prikbord

Gastenboek

Boeken

Norwood-therapeuten


Voor meer informatie en hulp bij het opzetten van een Norwoodgroep
e-mail: anna@norwoodgroep.nlDE BOEKEN VAN ROBIN NORWOOD

Robin Norwood heeft twee boeken geschreven over wat zij noemt ‘relatieverslaving’:

'Als hij maar gelukkig is - Vrouwen die te veel in de liefde investeren'
Is een heel helder en makkelijk leesbaar boek. Het legt uit wat relatieverslaving is met duidelijke herkenbare praktijkvoorbeelden. Het beschrijft de weg naar herstel in tien stappen en er wordt uitgelegd waarom een zelfhulpgroep met lotgenoten daar een belangrijk onderdeel van is. Er is ook een beschrijving van hoe je zo’n groep kunt opzetten.
Uitgeverij Ambo/Anthos ISBN 9789026328213


'Vrouwen die te veel liefhebben - Reacties op 'Als hij maar gelukkig is'.
Is ontstaan naar aanleiding van alle brieven die Robin Norwood heeft gekregen op haar eerste boek. Ze heeft een aantal brieven gesorteerd en, van commentaar voorzien, ondergebracht in verschillende hoofdstukken, zoals sexverslaving, incest, eetverslaving enz. Het begrip relatieverslaving is meer uitgediept en verschillende bijkomende verschijnselen en patronen komen aan bod.
Ze vertelt in dit boek ook meer over haar eigen achtergrond en ervaringen met relatieverslaving. Ook is er een hoofdstuk over de zelfhulpgroep met verschillende voorbeelden van een agenda voor de bijeenkomsten, met een aangepaste versie van de Twaalf Stappen van de AA voor de Norwoodgroep, maar ook de originele Twaalf Stappen van de AA.
Uitgeverij Ambo/Anthos ISBN 90 6074 284 2. En ISBN 90 6074 935 9 (3e druk). Dit boek is alleen nog 2e hands te koop, bijv. bij Bol.com.


en een boek dat niet (specifiek) over relatieverslaving gaat:

‘Waarom ik  Waarom dit  Waarom nu - Een antwoord op de grote vragen van het leven’
Dit boek is geschreven na de twee boeken over relatieverslaving en een periode waarin zij haar spiritualiteit verder ontwikkeld heeft. Met voorbeelden uit haar eigen leven en haar praktijk als hulpverlener beschrijft zij allerlei onderwerpen als: de voorbestemde aard van alle belangrijke emotionele relaties, karma, hoe we onze ouders en de omstandigheden van onze geboorte uitkiezen, de relatie tussen onze vorige levens en onze huidige problemen, de verschillen tussen oude en jonge zielen, verslaving als weg naar transformatie. Het boek laat ons inzien dat onze ziel er een bedoeling mee heeft wanneer we met tegenspoed geconfronteerd worden. En wanneer we dat beseffen, kunnen we bewuster omgaan met ons lot én ons leven.
Uitgeverij Ambo/Anthos ISBN 9789026327803

Niet in het Nederlands vertaald:
'Daily Meditations for Women Who Love Too Much'
Voor iedere dag van het jaar een korte tekst (met een illustratie erbij), die inzicht en inspiratie geeft.


WAT IS RELATIEVERSLAVING

Relatieverslaving betekent niet verslaafd zijn aan relaties en steeds weer een andere relatie willen of steeds weer verliefd worden, maar het betekent dat je op mannen valt die emotioneel beschadigd zijn en niet in staat tot het aangaan van oprechte intimiteit en bij wie je de onbedwingbare behoefte voelt om voor hem te zorgen en hem liefde te geven zodanig dat hij zal veranderen en jou uit dankbaarheid daarvoor al die liefdevolle aandacht en begrip en erkenning zal geven die je in het verleden zo gemist hebt. En als dat niet gebeurt, maar je in plaats daarvan liefdeloos, respectloos en onverschillig of zelfs gewelddadig behandeld wordt, ben je niet in staat deze relatie los te laten, maar heb je des te meer behoefte aan (het contact met) hem. Je kunt niet meer stoppen bezig te zijn met hem en met je gedachten hoe je de problemen in de relatie zou kunnen oplossen en hoe je de situatie onder controle zou kunnen krijgen. Je relatie is een obsessie geworden. Je hele leven, je gedrag en je emoties en gevoelswereld worden beheerst door de relatie en ook je gezondheid lijdt eronder. Je praat zijn fouten goed (‘hij bedoelt het niet zo’) en je neemt een onredelijk groot deel van de verantwoordelijkheid van de problemen op je. Je denkt dat het beter zou gaan als je meer je best had gedaan, of zou doen. Je neemt zijn geïrriteerde, humeurige buien, zijn onverschillige, denigrerende en ontmoedigende opmerkingen voor lief, die schrijf je toe aan zijn ongelukkige jeugd. En je probeert hem te helpen en hem zover te krijgen dat hij aan zichzelf en zijn problemen gaat werken, in de hoop dat hij zal veranderen en dat het dan allemaal toch nog goed kan komen. Maar ondertussen worden de pijn en de problemen alleen maar erger.

Je bent opgegroeid in een gezin waarin misschien sprake was van drankmisbruik, emotioneel-, verbaal-, of fysiek geweld, sexueel misbruik, of andere problemen, in elk geval problemen die wel veel emotionele pijn veroorzaakten maar waar niet op een eerlijke, openhartige en doeltreffende manier over gepraat werd. De situatie en jouw gevoelens werden ontkend, gebagatelliseerd, weggepraat, belachelijk gemaakt of veroordeeld en zo leerde je al vroeg situaties en je eigen gevoelens te ontkennen, weg te stoppen, net te doen alsof ze er niet zijn. En daardoor mis je in je volwassen leven het vermogen om in contact met je gevoel, je innerlijke stem te zijn en die gevoelens te gebruiken als leidraad om keuzes te maken in je leven en jezelf te beschermen tegen nieuwe problemen. Je voelt je aangetrokken tot mensen die op dezelfde (destructieve) manier met gevoelens omgaan als jij hebt geleerd (de manier waar je het meest vertrouwd mee bent) en je wordt weer op dezelfde manier beschadigd.

Je loopt rond met een enorme hoeveelheid onverwerkte pijn, verdriet, eenzaamheid, frustratie, machteloosheid, woede en een even grote, bijna onbevredigbare behoefte aan liefde, bevestiging, erkenning, waardering en aandacht, waardoor je snel ten prooi valt aan, en afhankelijk wordt van mensen die ook maar een beetje lief voor je zijn en aandacht aan je besteden ook al zijn hun motieven om dat te doen misschien helemaal niet oprecht. Tegelijk ben je zelf heel bang om echte liefde te ervaren en een situatie van oprechte intimiteit aan te gaan met een andere persoon. Je hebt nooit geleerd wat dat is en hoe je daarmee om moet gaan. Liefde krijgen is een regelrechte bedreiging voor de manier van leven die je je hebt eigen gemaakt en het brengt alle pijn en woede naar boven die je al die tijd zo zorgvuldig had opgeborgen in je ‘vrieskist’ (je onderbewustzijn).

Om van je relatieverslaving te kunnen genezen moet je een heel nieuwe manier van leven aanleren. Je moet al die wonden helen die in je jeugd (en daarna!) zijn ontstaan en je moet leren op een liefdevolle, respectvolle manier met jezelf en je eigen gevoelens en behoeften om te gaan (ook die van anderen!). Je moet leren van jezelf te houden (je eigen liefdevolle moeder worden!) en contact te maken met je innerlijke stem en daarop te vertrouwen, om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor je eigen leven en welzijn en (emotioneel) op eigen benen te kunnen staan, zodat je geen speelbal meer hoeft te worden van allerlei (al dan niet oprecht) goedbedoelende mensen om je heen.

ROBIN NORWOOD ZELFHULPGROEP

ONTSTAAN EN ACHTERGROND VAN DE NORWOODGROEP
De Robin Norwood zelfhulpgroep of kortweg ‘Norwoodgroep’ ontleent haar naam aan Robin Norwood, psycho-therapeute en schrijfster van boeken over wat zij 'relatieverslaving' noemt. In haar werk als therapeute deed Robin Norwood verrassende ontdekkingen over de problemen waar veel vrouwen mee kampen in hun relaties. Haar bevindingen hierover heeft zij zeer helder uiteengezet in haar boek 'Als hij maar gelukkig is - Vrouwen die te veel in de liefde investeren' (oorspronkelijke titel 'Women who love too much'). Zij doet dit aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk. Ze laat zien hoe het komt dat zoveel vrouwen die opgegroeid zijn onder bepaalde omstandigheden steeds weer terecht komen in situaties en relaties waarin ze zich niet gelukkig voelen. Daarbij legt ze uit waarom het zo moeilijk is om dit mechanisme in je eentje te doorbreken. Ze geeft een opsomming van de stappen die de vrouwen hebben gedaan die deze problemen overwonnen hebben. Deelname aan een zelfhulpgroep van lotgenoten die elkaar begrijpen is daar één van.

WAT IS EEN NORWOODGROEP
Een Norwoodgroep (volgens de beschrijving van Robin Norwood in haar eerste en tweede boek) is een anonieme zelfhulpgroep van lotgenoten waarin vrouwen met onderlinge steun en herkenning in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken, aan de hand van een Twaalf Stappen programma (een aangepaste versie van de Twaalf Stappen van de AA). Er worden teksten gelezen en ervaringen uitgewisseld, aan de hand van thema's die in onderling overleg gekozen worden. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur (‘de agenda’) met duidelijk omschreven richtlijnen en regels. Er is geen begeleiding van een 'deskundige'. Er wordt met elkaar gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De ‘deskundigheid’ is de gezamenlijke ervaring van de deelneemsters (lotgenoten) zelf.
De groep komt wekelijks bijeen, het hele jaar door. Je kunt er op elk gewenst moment mee beginnen (en stoppen). Het is geen cursus met een begin of eind.
Iedere vrouw is welkom. De enige voorwaarde voor deelname is het verlangen naar gezonde en bevredigende relaties, zowel met anderen als met jezelf. Deelname is gratis (soms moeten er kosten betaald worden voor gebruik van de ruimte en/of consumpties).

Een anonieme zelfhulpgroep die werkt met een Twaalf Stappen programma is een zelfhulpgroep gebaseerd op de principes van de Anonieme Alcoholisten. Omdat deze methode zo succesvol is gebleken en al zo’n 75 jaar, hebben veel andere lotgenoten-zelfhulpgroepen deze overgenomen, zoals drugsverslaafden, eetverslaafden, gokverslaafden, maar ook de familieleden van verslaafden en incestslachtoffers.
Anoniem betekent dat men zich in de groep alleen met de voornaam voorstelt (of een andere, zelfbedachte naam) en dat er buiten de groep niet gesproken wordt over de dingen die je in de groep gehoord hebt, en als je iemand van de groep elders tegenkomt dat je niet laat merken waar je elkaar van kent, tenzij je daar beiden geen bezwaar tegen hebt.

Dit is het type Norwoodgroep zoals Robin Norwood beschrijft en adviseert in haar eerste en tweede boek. Er zijn in Nederland ook Norwoodgroepen die hier op bepaalde punten van verschillen. Zo zijn er ook Norwoodgroepen die zijn opgezet door, en werken onder de vaste leiding van een beroepskracht, een ‘deskundige’. En er zijn ook groepen met de opzet van een cursus met een bepaald aantal bijeenkomsten, dus een cursus met een begin en een eind. Dit hoeft niet te betekenen dat deze Norwoodgroepen minder goed of minder effectief zouden zijn. Je moet vooral zelf ervaren en kijken of je je er thuis voelt en wat het beste bij jou past.

VOOR WIE
Voor vrouwen die zichzelf herkennen in het boek 'Als hij maar gelukkig is' van Robin Norwood. Vrouwen die steeds in situaties en relaties terecht komen waarin ze zich niet gelukkig voelen. Vrouwen die veel meer in hun relatie investeren dan ze ervoor terug krijgen.
Vrouwen die zich aangetrokken voelen tot behoeftige mannen, mannen die problemen hebben met drank of drugs, gewelddadige mannen, getrouwde mannen of mannen die op welke manier dan ook emotioneel onbereikbaar zijn.
Vrouwen die moeite hebben een ongezonde, of verbroken relatie los te laten.

DEELNAME AAN EEN NORWOODGROEP

Het boek kopen, lezen?
Misschien heb je na wat je tot nu toe hebt gelezen of gehoord besloten om het boek te kopen. Misschien heb je het zelfs al gelezen. Mocht dit niet het geval zijn en je denkt erover om deel te nemen aan een Norwoodgroep, dan raad ik je aan dit wel te doen. Ook als je twijfelt of een Norwoodgroep wel iets voor jou is. Het is geen voorwaarde om mee te kunnen doen, maar het boek geeft wel veel inzicht in de problematiek en het waarom van een zelfhulpgroep. Het is heel helder geschreven in makkelijk leesbare taal. Het is gewoon een heel goed boek en zeker de moeite van het lezen waard! En het is voor weinig geld bij de meeste boekhandels wel verkrijgbaar (of te bestellen). “Als hij maar gelukkig is – Vrouwen die te veel in de liefde investeren” van Robin Norwood, uitgegeven door Ambo/Anthos ISBN 9789026328213

De stap
Het besluit om deel te nemen aan een Norwoodgroep is vaak een hele stap. Er komt dan veel op je af en er komen veel emoties los. Als je geen ervaring hebt met zo’n ‘Twaalf Stappen groep’ en je het niet gewend bent hoe die bijeenkomsten verlopen zal dat in het begin ook vreemd zijn. Het is iets waar je aan moet wennen. Het zal in eerste instantie misschien niet lijken wat je ervan verwacht. Toch is het goed om vooral in de eerste periode regelmatig naar de bijeenkomsten te gaan, want het neemt enige tijd voordat je de werking van de zelfhulpgroep gaat begrijpen en het resultaat gaat voelen.

Angst om de relatie te verliezen
Voor vrouwen die overwegen het herstelprogramma te gaan volgen is een van de meest gevreesde gevolgen dat zij hun relatie, als zij die hebben, zullen verliezen. Of dat zij die moeten beëindigen om te kunnen genezen. Dit is een misverstand. Wanneer je stap voor stap het herstelprogramma volgt en die dingen doet die nodig zijn om te kunnen genezen, zullen je gevoelens en de manier waarop je tegen jezelf en je leven aankijkt veranderen. Hiermee zal ook je relatie veranderen. In dit veranderingsproces wordt je relatie een van de vele aspecten waar je je aandacht op richt in het totaalbeeld van hoe je je leven wilt vormgeven en inrichten. Uiteindelijk zal ook je idee omtrent het beëindigen of behouden van je relatie veranderen. Je leven met hem zal dan niet meer Het Probleem zijn en de relatie beëindigen niet meer De Oplossing. Als gevolg van je groeiproces zal je relatie óf verbeteren óf tot een einde komen.
Veel vrouwen die het herstelprogramma gaan volgen willen hun relatie beëindigen voordat ze hier aan toe zijn. Dit heeft geen enkele zin omdat ze dan toch weer naar deze partner teruggaan, of een net zo ongezonde relatie met een ander zullen aangaan.

LANDELIJKE LIJST NORWOODGROEPEN

N.B. Niet alle Norwoodgroepen op deze lijst zijn het soort zelfhulpgroep dat Robin Norwood adviseert: een supportgroep van lotgenoten op basis van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities (een herstelprogramma oorspronkelijk afkomstig van de Anonieme Alcoholisten). Er worden ook groepen opgezet en begeleid door beroepskrachten (al dan niet ervaringsdeskundig) en niet alle groepen werken met een Twaalf Stappen programma. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de groepen zelf.

Wie informatie heeft over Norwoodgroepen in Nederland of België (of ander Nederlandstalig land) wil ik vragen deze informatie door te geven via e-mail anna@norwoodgroep.nl

Informatie over Norwoodgroepen kun je ook zelf op het Norwoodgroep Forum Prikbord plaatsen. Kijk dus ook daar voor informatie over Norwoodgroepen.

Alkmaar
De zaterdagochtend groep is gestopt.

Alkmaar
Sinds 20 december 2019 is er een ACA groep, gebaseerd op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities, voor volwassen kinderen van alcoholisten en/of opgegroeid in een anderszins disfunctioneel gezin. Dit is een groep voor vrouwen én mannen.
De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond van 19:30 - 21:00 uur (het hele jaar door).
Locatie: Kees Boekestraat 20, 1817 EZ Alkmaar (Brijderstichting). Ruimte 0.60/ISBA.
Inloop vanaf 19:20 uur via de zij-ingang welke rechtsom is vanaf de hoofdingang. Bij dichte deur of te laat a.j.b. het telefoonnummer bellen dat vermeld staat op onze groepsbelkaart bij deze zij-ingang geplakt.
Gratis parkeren voor de deur.
Voor meer informatie kun je bellen naar Marlies: 06 12 51 28 47, of mailen naar: alkmaar.aca@gmail.com

Almere
De Norwoodgroep in Almere is gestopt.

Amsterdam
Deze groep is gestopt (september 2020).
Bijeenkomsten iedere zaterdagmiddag van 13:00 tot 14:15u. (voorheen op vrijdagavond).
Locatie: Jellinek, ruimte: 1B-18, Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam.
Nieuwe deelneemsters kunnen iedere week instappen. We stellen het wel op prijs als je even mailt voor deelname: amsterdamvrijdag@gmail.com
We sturen je dan wat informatie toe.
Voorwaarde voor deelname is dat je het boek 'Als hij maar gelukkig is', van Robin Norwood recentelijk helemaal gelezen hebt.
Om een goed idee te krijgen van wat de Norwoodgroep voor je kan betekenen, adviseren we je in ieder geval zes keer (liefst aansluitend) te komen.

Amsterdam
Deze groep is gestopt (februari 2023).
Sinds april 2013 is er een 2e Norwoodgroep in Amsterdam.
Bijeenkomsten iedere maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Locatie: met ingang van 6 mei (2019) worden de bijeenkomsten gehouden bij Trubendorffer kliniek, Geschutswerf 16.

Amsterdam
De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.
Tijdens schoolvakanties (regio Noord) zijn er geen bijeenkomsten.
Locatie: Het Claverhuis, Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam.
Voor informatie kun je bellen met Inez: 06-29897923. Of mailen naar: imhoogakker@gmail.com

Amsterdam online bijeenkomsten
In maart 2020 is vanuit de (fysieke) maandaggroep in Amsterdam een aantal online meetings (via Skype) gestart. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels ondergebracht in een autonome Norwoodgroep.
De online bijeenkomsten zijn op maandag- en zaterdagochtend, en op zondag- en woensdagavond.
Als je wilt deelnemen, kun je mailen naar: Norwoodonline020@gmail.com
Voorwaarde voor deelname is dat je het boek ‘Als hij maar gelukkig is’ recent hebt gelezen. Om een idee te krijgen of de Norwoodgroep iets voor je kan betekenen, raden we je aan om in ieder geval zes keer deel te nemen.

NB. Deze online bijeenkomsten zijn iets anders dan de Online Norwoodgroep die sinds 2005 bestaat als besloten groep op het Norwoodgroep Forum: www.norwoodgroep.nl/forum.
 
Alpen aan den Rijn
Voor informatie & aanmelden kun je bellen naar Audrey Hof: 06 -18745754.
Of mailen: audreyhof@lumen-hollandrijnland.nl

Arnhem zie Oosterbeek

Breda
De online meetings van deze Norwoodgroep zijn gestopt (informatie november 2023).

Bussum
Om de week op woensdagavond in de oneven weken van 19:30 tot 21:30 uur.
Voor meer informatie (locatie) en aanmelden graag mailen naar: norwoodgroep.bussum@gmail.com
Er wordt gebruik gemaakt van het Twaalf Stappen programma.
Gewoon komen, het werkt écht!

Den Haag
Deze groep is gestopt (oktober 2018).

Dordrecht
Deze groep is gestopt. (informatie november 2020)
Op dinsdag 8 januari 2019 start er een nieuwe groep in Dordrecht.
Bijeenkomsten op dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 uur. (? precieze tijden nog nader in te vullen).
Voor informatie en aanmelding kun je mailen naar: norwoodgroepdordrecht@gmail.com

Eindhoven
De groep komt een keer per twee weken op woensdagavond bij elkaar van 19.30 tot 21.00 uur.
Locatie: Pastoriestraat 147
5612 EK, Eindhoven
Informatie en aanmelding bij Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant.
Telefoon: 040 – 211 83 28.
E-mail: info@zelfhulpnetwerk.nl

Goes
In september 2018 is er een Norwoodgroep gestart in Goes.
Bijeenkomsten: iedere woensdagochtend van 09:30 tot 11:00 uur.
Locatie: Inloophuis 'Oase'.
Rooseveltlaan 87
4463 GL Goes
Voor informatie en aanmelding kun je bellen naar Jane: 06-43-141 634.
Of mailen naar: norwoodgroepgoes@gmail.com

Groningen
Bij Vrouwencentrum Jasmijn is een doorgaande groep op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
De zelfhulpgroep kost € 5,00 (éénmalig) en vraagt van je dat je minimaal zes keer komt.
Vrouwencentrum Jasmijn
Floresstraat 2-1
9715 HS Groningen
Telefoon: 050 - 573 33 19
Meer info op: www.jasmijn.info

Haarlem
De Norwoodgroep in Haarlem is gestopt (november 2019).

Leeuwarden
De Norwoodgroep Leeuwarden is gestopt (oktober 2017).
Zie ook: https://www.norwoodgroep.nl/forum/viewtopic.php?f=1&t=1144

Leiden
Bij voldoende aanmeldingen start er weer een cursus 'Over Grenzen' (voorheen heette deze de Robin Norwood groep).
Minimaal aantal deelnemers is 8 en maximaal 12.
8 tot 10 bijeenkomsten, afhankelijk van de grootte van de groep.
Plaats: het gebouw van Kwadraad (maatschappelijk werk), Haagweg 47 te Leiden.
Kosten: geen.
Aanmelden en info bij Kwadraad tel. 088 - 900 4000 (vragen naar Leiden)
of via de website www.Kwadraad.nl
of via Gemeente Leiden Sociale wijkteams telefoon 14071 keuze 2.

Maastricht
Bij voldoende belangstelling start er op maandagavond 1 april (2013) een cursus 'Als hij maar gelukkig is', van 19.00 tot 21.30 uur.
Locatie: Landgoed Vaeshartelt - Maastricht.
Het gaat om 10 bijeenkomsten. Kosten: € 450,-.
Voor informatie en aanmeldingen: Renate Kuiper telefoon: 06-13261173.
Of via: www.mindfulinsight.nl

Nieuwegein
Er zijn geen bijeenkomsten in Nieuwegein (er was te weinig belangstelling).

Nijmegen
Deze groep is gestopt (mei 2018).

Oosterbeek (5 km van Arnhem Centraal Station)
Bijeenkomsten op woensdagavond 19.30 tot 21.00 uur.
Voor informatie en aanmelding kun je mailen naar: norwoodgroeparnhem@gmail.com
Kijk voor informatie ook op het Norwoodgroep Forum prikbord: www.norwoodgroep.nl/forum/viewtopic.php?t=884
> NB. Ik denk dat deze groep niet meer bestaat. Er komt geen reactie meer op e-mails (maart 2023).

Rotterdam
Bijeenkomsten iedere woensdagavond (niet meer op donderdag) van 19:30 tot 21:00 uur.
Locatie: Zevenkamp.
Metro lijn B, halte Ambachtsland.
Voor informatie en aanmelding kun je mailen naar: norwoodgroeprotterdam@gmail.com

Tilburg
Deze groep is gestopt (januari 2023).
Bijeenkomsten iedere woensdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur.
Locatie: gebouw van GGZ CrisisCare Trubendorffer, Spoorlaan 424, 5038 CG Tilburg.
Informatie en aanmelding: norwoodtilburg@hotmail.com

Tilburg
De zondagmiddag groep is gestopt (januari 2021).

Utrecht
De Norwoodgroep in Utrecht is gestopt (maart 2018).

Woensdrecht Putte
Deze groep is gestopt (mei 2024).
Op donderdag 3 oktober 2019 start er een nieuwe groep in Putte Woensdrecht.
Bijeenkomsten iedere donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur (hier kan nog mee geschoven worden).
Voor informatie en aanmelding kun je mailen naar: Norwood.Putte.Woensdrecht@gmail.com

Zeist
De groep die op woensdagavond bijeenkwam is gestopt. Dinsdag 14 juni start er een nieuwe groep (bij minimaal 3 personen).
Bijeenkomsten op dinsdagavond van 19:30 tot 21:00 uur.
Locatie: Antonlaan 185 te Zeist.
Voor informatie en aanmelding mailen naar: Coco, norwoodvooryourowngood@gmail.com

Zwaag (bij Hoorn)
Sinds mei 2011 komt er iedere zaterdagochtend een Norwoodgroep bijeen in Zwaag.
Sinds oktober 2016 zijn we overgegaan op een gemengde Norwoodgroep, een zelfhulpgroep waar vrouwen en mannen veilig kunnen werken aan hun herstel.
De inloop is vanaf 10.15 uur, de bijeenkomst van 10.30 uur tot 12.00 uur.
We huren de ruimte en betalen 3 euro per persoon per keer.
We werken aan de hand van een aangepaste versie van het Twaalfstappenplan uit het universele herstelprogramma van de AA.
Voor aanmelden en informatie mail naar: norwood.zwaag@hotmail.com


Voor informatie over lotgenoten-supportgroepen zoals AA, Al Anon, ACA, CoDA, SLAA enz.: www.twaalfstappen.nl

Omdat deze link naar www.twaalfstappen.nl al een tijdje niet lijkt te werken volgen hier de aparte links:
AA: www.aa-nederland.nl
Al Anon: www.al-anon.nl Voor partners en familieleden van alcoholisten. Hier vind je ook de tijden van de bijeenkomsten van de ACA groepen (voor volwassen kinderen van alcoholisten/disfunctionele gezinnen) en Alateen (voor kinderen van alcoholisten/disfunctionele gezinnen in de tienerleeftijd).
ACA: www.adultchildren.nl Voor volwassen kinderen van alcoholisten/disfunctionele gezinnen (andere plaatsen + tijden dan bij ACA van Al Anon).
CoDA: www.codependents-anonymous.nl
SLAA: www.slaa-nederland.nl (Sex and Love Addicts Anonymous)

Federatie zelfhulp organisaties: Yvonne Saro, telefoon: 033 - 475 0438

België, Vlaanderen

Informatie over Norwoodgroepen in België (Vlaanderen):
Trefpunt Zelfhulp vzw
E. Van Evensstraat 2 A
3000 LEUVEN
Telefoon: 016 / 23 65 07
www.zelfhulp.be

CODA-Antwerpen, CoDependents Anonymous.
De meetings hebben wekelijks plaats op maandag van 20.00 tot 21.30 uur. In Antwerpen-Linkeroever.
We werken op basis van de 12 stappen.
We richten ons op lotgenoten die worstelen met codependency, (over-)afhankelijkheid, relatie-verslaving en daardoor moeilijk hun engagement in relaties op een gezonde manier kunnen begrenzen. De groep staat open voor alle mannen en vrouwen. De enige voorwaarde voor lidmaatschap is de intentie om op te houden met het aangaan en/of behouden van ongezonde, op codependency of (over-)afhankelijkheid gebaseerde relaties.
Contact opnemen met de groep kan via e-mail: antwerpen.coda@gmail.com of antwerpencoda.weebly.com

Voor informatie over lotgenoten-supportgroepen zoals AA, Al Anon, ACA, CoDA enz.: www.twaalfstappen.be


ZELF EEN NORWOODGROEP OPZETTEN

Mijn ervaringen - Anna Schmitz
Toen ik in 1991 het boek ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood las, herkende ik daar heel veel in van mezelf. Het sloeg bij mij in als een bom, alles viel in een keer op zijn plaats, maar tegelijk stortte mijn hele wereld in. Ik ging op zoek naar zo’n zelfhulpgroep als Robin Norwood in haar boek beschrijft, maar omdat geen van de instanties die ik belde (in Amsterdam, waar ik woon) me er iets over kon vertellen vroeg ik ook gelijk naar hun mogelijkheden om er een op zetten. Ik vroeg om organisatorische ondersteuning en een ruimte voor de bijeenkomsten. Een medewerkster bij Buurthuis De Brug in de Rivierenbuurt reageerde gelijk enthousiast en omdat ze op dat moment in het buurthuis net bezig waren met de programmering van het nieuwe seizoen kon de Norwoodgroep er gelijk ingepland worden en een maand later kwam onze groep voor de eerste keer bijeen. Op donderdagavond van half negen tot tien uur.
Heel handig was dat ik voor de publiciteit gebruik kon maken van het buurthuiskrantje en de andere media die het buurthuis gebruikte voor informatie over hun activiteiten. Er kwamen gelijk veel reacties en van sommige vrouwen kreeg ik ook weer informatie die nuttig was bij het opstarten van de groep. Er waren vrouwen bij die al langer ervaring hadden met andere anonieme twaalf-stappengroepen, zoals de AA, Al Anon, OA (eetverslaafden) en de CoDa (Codependents Anonymous), iets waar ik toen nog totaal onbekend mee was. En zo kwam ik er ook achter dat er in het vrouwencentrum Isis al een tijd een Norwoodgroep bijeenkwam. Deze Norwoodgroep is later zelfstandig verder gegaan op een andere locatie (vrouwenhuis ‘De Kat’ in de Wagenaarstraat) en met deze groep onderhielden wij contact, een aantal vrouwen gingen naar beide groepen (dinsdag- en donderdagavond).
Ik ging zelf alleen naar de donderdagavondgroep en daar ben ik vier jaar in gebleven; de groep is daarna zonder mij verder gegaan. Deze groep is na mijn vertrek naar een andere locatie gegaan (en sindsdien nog vele keren verhuisd) en op de vrijdagavond in plaats van donderdagavond.
Nadat ik uit de groep was gestapt bleef ik nog wel een soort contactpersoon voor de Norwoodgroepen in Amsterdam. Mijn telefoonnummer was bekend bij Stichting Korrelatie en andere hulpverleningsinstanties en ik werd regelmatig gebeld voor informatie. Omdat er behoefte bleek aan een Norwoodgroep overdag, voor alleenstaande vrouwen met jonge kinderen die moeilijk een oppas konden regelen, heb ik in 1998 een vrijdagochtendgroep opgezet en ben daar zelf vier maanden in gebleven. Deze groep is in 2001 tijdelijk gestopt omdat er toen maar twee vrouwen over waren, maar kan bij voldoende belangstelling weer doorgaan.


Benodigdheden voor het opzetten van een Norwoodgroep:
Een locatie voor de bijeenkomsten
Publiciteit
Ervaring met een anonieme twaalf-stappen zelfhulpgroep zoals AA, Al Anon enz.
Agenda voor de bijeenkomsten + map om ze in te doen
Een dik schrift met harde kaft of multomap, het ‘voorzittersschrift’


EEN LOCATIE VOOR DE BIJEENKOMSTEN
A. Een vaste ruimte in een instelling, of
B. bij (een van de) deelneemsters thuis.

A. Een buurthuis, wijkcentrum, kerk of sociale instelling komt het meest in aanmerking omdat je daar de meeste kans hebt om gratis of voor weinig geld een geschikte ruimte te huren. Een neutrale plek kan voordelen hebben boven de huiselijke sfeer en bovendien bieden sommige instellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van hun wegen om publiciteit te maken. Wat niet alleen handig is voor de opstartfase maar ook later als er weer plek is voor nieuwe deelneemsters. Je kunt ook denken aan een kantoorruimte die ’s avonds niet in gebruik is.
B. De bijeenkomsten thuis houden heeft het voordeel dat je geen huur hoeft te betalen en geen verantwoording hoeft af te leggen aan de instelling, dus dat je vrijer bent, maar als je de bijeenkomsten thuis houdt heeft een vaste plek wel de voorkeur boven het laten rouleren bij de verschillende deelneemsters thuis, omdat het dan voor degenen die een keer of een tijdje afwezig zijn onduidelijk is waar de volgende bijeenkomst gehouden wordt en daar moet je dan weer extra iets voor regelen.
C. Een andere mogelijkheid is de bijeenkomsten eerst thuis te houden en de zoektocht naar een geschikte ruimte van daaruit gezamenlijk te doen. De kans om een geschikte plek te vinden is dan veel groter dan wanneer je in je eentje moet zoeken. In dat geval moet je wel eerst op zoek gaan naar vrouwen die willen deelnemen aan de groep.

PUBLICITEIT
In plaats van een advertentie waar je voor moet betalen kun je beter een gratis stukje laten plaatsen in de gratis weekbladen die huis aan huis bezorgd worden, zoals in Amsterdam ‘De Echo’ en ‘Het Amsterdam Stadsblad’, onder de rubriek die daarvoor in aanmerking komt. Je moet even in de betreffende kranten kijken hoe die rubrieken heten die je er geschikt voor vindt. Soms is er ook een speciale rubriek voor vrouwen activiteiten. Je belt de redactie van die krant en vraagt de naam van degene aan wie je een brief moet sturen als je een stukje in die betreffende rubriek wilt plaatsen (voorbeeldbrief + bijlage in Word document). En aan die persoon richt je dan je brief.

Daarnaast kun je ook advertenties en zelf gemaakte affiches (voorbeeld in Word document) ophangen op de advertentie prikborden bij de supermarkten, bij de huisarts in de wachtkamer, bij maatschappelijk werk en andere sociale instellingen in de buurt. Ook kun je folders maken (zie voorbeeld) die je bijv. in de wachtkamer van de huisarts legt en aan instanties rondstuurt. Het is sowieso goed om het Algemeen Maatschappelijk Werk ervan op de hoogte te stellen dat je bezig bent een Norwoodgroep op te zetten en zonodig uit te leggen wat dat is, zodat zij hun cliënten naar de groep kunnen doorverwijzen.

Als je wilt weten of er in jouw buurt belangstelling is om een Norwoodgroep te beginnen, kun je ook een advertentie plaatsen op het Prikbord op deze website.

ERVARING MET ANONIEME TWAALF-STAPPEN ZELFHULPGROEP
Als je geen ervaring hebt met een anonieme twaalf-stappengroep is het aan te raden een of meer bijeenkomsten te gaan bijwonen van bijvoorbeeld Al Anon (of die groep waar je je het meest mee identificeert) zodat je een idee krijgt van hoe zoiets verloopt. Nog beter zou zijn als een of meer vrouwen die ervaring hebben met zulke groepen in elk geval in de opstartfase van de groep aanwezig zou kunnen zijn totdat de groep goed draait.

ANONIEME ZELFHULPGROEPEN

AA - Anonieme Alcoholisten
Al Anon - voor partners en volwassen kinderen van alcoholisten
ACA - Adult Children of Alcoholics, voor volwassen kinderen van alcoholisten (en uit disfunctionele gezinnen)
Alateen - voor tieners, kinderen van alcoholisten,
NA - Anonieme Drugsverslaafden (Narcotics Anonymous)
OA - Anonieme Overeters, eetverslaving
CoDA - Co-dependents Anonymous (lijkt op Norwoodgroep, maar dan voor mannen en vrouwen)
SLAA - Sex and Love Addiction Anonymous
SIA - Survivors of Incest Anonymous, voor incest slachtoffers
GA - Gamblers Anonymous, voor gokverslaafden
Smokers Anonymous - voor rookverslaafden
EA - Emotional Anonymous, voor ‘overemotionele’ mensen
Zie verder: www.twaalfstappen.nl

AGENDA VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN DE NORWOODGROEP
Bij de bijeenkomsten wordt een vaste agenda gebruikt, zie voorbeeld in Word document. Deze kun je uitprinten en een aantal keren kopiëren en in een map doen voor gebruik tijdens de bijeenkomsten.
Het huishoudelijk reglement op de laatste bladzij moet aangepast worden aan je eigen situatie. Dit kun je later doen, misschien wil je bepaalde punten met de groep bespreken en daar met elkaar een besluit over nemen
Er is geen deskundige begeleiding en ook geen vaste persoon die de leiding heeft maar het voorzitterschap (gespreksleiding) rouleert. Dat betekent dat de deelneemsters om de beurt voorzitter zijn. Degene die voorzitter is kan gewoon de punten van de agenda volgen en oplezen, dat wijst zich vanzelf.
De teksten worden gezamenlijk gelezen, dat betekent dat ieder om de beurt (met de klok mee) een ‘stap’ of alinea leest. Sommige teksten (zoals het ‘gebed om innerlijke rust’) worden door iedereen tegelijk opgelezen.
Bij het rondje waarbij ervaringen gedeeld worden neemt ieder wie dat wil de beurt en vertelt haar eigen verhaal aan de hand van het gekozen thema. Voordat je begint te vertellen stel je jezelf voor met je voornaam: ‘hallo, ik ben Anna, ik ben relatieverslaafd’ en de anderen begroeten je dan en zeggen ‘hallo Anna’.
Voordat het rondje begint kun je desgewenst (afhankelijk van het aantal deelneemsters) afspreken hoeveel tijd iedereen krijgt om haar verhaal te doen, en de voorzitter houdt die tijd dan in de gaten en als de betreffende deelneemster over de tijd heen gaat zegt de voorzitter ‘zou je het zo af willen ronden?’
De agenda’s worden in een map bewaard voor gebruik tijdens de bijeenkomsten en kunnen ook geleend worden om te kopiëren voor wie een eigen exemplaar wil hebben.

VOORZITTERSSCHRIFT
Er is een voorzittersschrift (dik schrift met harde kaft, of multomap) waar de voorzitter, of iemand anders tijdens de bijeenkomst de volgende punten in noteert:

Datum: van de bijeenkomst
Voorzitter: wie
Plaats van de bijeenkomst:
Aanwezig: aantal deelneemsters
Mededelingen: bijv. ziekmeldingen, of melding van tijdelijke afwezigheid
Welke rondjes (kennismaking, 1e stap):
Thema (dat besproken is):
Suggesties voor thema's voor de volgende keer:
Punten die na afloop besproken zijn + afspraken:
Volgende meeting (waar?):

RELEVANTE ZELF -THERAPIE METHODEN

Ik heb in mijn eigen ‘Norwood-proces’ heel veel gehad (en nog steeds!) aan de Oprah Winfrey Shows. De psycho-therapeuten-bestsellerschrijvers die als gast in haar shows kwamen. Ik heb de meest interessante, relevante en bruikbare afleveringen op video opgenomen en bewaard en van een aantal de tekst uitgetypt of er een bruikbaar verslag van gemaakt.

Hieronder volgt een selectie van de verslagen die het meest aansluiten op het Norwoodprogramma, en ook een paar Nederlandse samenvattingen van Amerikaanse boeken. Deze (Word documenten) kunnen worden uitgeprint voor eigen gebruik (voor je eigen herstel):

Healing your aloneness – Erika Chopich and Margaret Paul, over hoe je de liefhebbende ouder kunt worden van je innerlijke kind (inner child). (3 bladzijden)

Harville Hendrix legt uit hoe het komt dat we ons altijd aangetrokken voelen (en als partner kiezen) tot die mensen die ons op dezelfde manier pijn doen als onze ouders deden. En hoe we van die kennis gebruik kunnen maken voor het uitwerken en helen van onze wonden uit ons verleden.
Harville Hendrix - ‘Hoe kun je voorkomen dat je steeds dezelfde fout maakt in relaties’ (4 bladzijden)
Harville Hendrix - ‘De Dialoog’ effectieve communicatie techniek (2 bladzijden)
‘Harville Hendrix over partnerkeus en relatiepatronen’ (11 bladzijden)

Harville Hendrix - ‘Marriage Repair Kit’ (9 bladzijden)
Harville Hendrix ‘Getting the Love You Want - A Guide for Couples’ Nederlandse samenvatting van het boek en een Nederlandse vertaling van de oefeningen in Deel 3 van het boek (Tien stappen naar een bewuste relatie) (44 bladzijden).

John Gray - Cursus ‘Personal Success’ (6 afleveringen, 39 bladzijden) over hoe je innerlijke blokkades kunt overwinnen en oude wonden helen, om helemaal te kunnen zijn wie je bent.

John Gray - ‘Men are from Mars, women are from Venus’ (13 bladzijden) voor een betere communicatie tussen mannen en vrouwen.

Gary Zukav - 16 afleveringen (53 bladzijden) over omgaan met angst, woede, negatieve ervaringen, verantwoordelijkheid, verleiding, dwangmatigheid, obsessief gedrag, verslavingen en acceptatie en spiritualiteit, "degene met wie je bent is degene die jou het meest te bieden heeft op je spirituele pad".
Dit document is bedoeld om dubbelzijdig te printen en als boek in elkaar te nieten met een cover (staat op een aparte file).

Anna Schmitz - ‘Hoe het werkt’ Hierin beschrijf ik in het kort de basistheorie van mijn therapiemethode. Dit is wat ik heb gedestilleerd uit alles wat ik heb geleerd van Robin Norwood, Harville Hendrix, John Gray, Gary Zukav en anderen. (16 bladzijden).
Anna Schmitz - ‘Voelen wat je voelt’ Dit is een korte aanvulling op 'Hoe het werkt'. (2 bladzijden).
Anna Schmitz - ‘Mijn methode’(8 bladzijden).

Debra Jay - 'Love First' In het Nederlands vertaalde citaten uit het boek 'Love First' van Debra en Jeff Jay (over interventie bij alcohol- en drugsverslaving) over de begrippen 'enabelen' en 'detachment'. (2 bladzijden)

Pia Mellody - ‘Facing Love Addiction’ Nederlandse samenvatting (38 bladzijden). Dit boek geeft een heldere beschrijving van wat relatieverslaving is en wat codependency (of codependence) is, en het verschil daartussen. Het gaat nog dieper in op de specifieke symptomen en oorzaken en het genezingsproces dan het boek van Robin Norwood.
Als je Engels kunt lezen, raad ik je aan niet alleen dit boek over relatieverslaving te lezen, maar ook de andere hieronder genoemde boeken van Pia Mellody; ze geven een heldere, gedetailleerde beschrijving van wat codependency inhoudt en hoe het ontstaat. Codependency is de 'ziekte' van waaruit verslavingen ontstaan.

Boeken van Pia Mellody:
'Facing Love Addiction - Giving Yourself the Power to Change the Way You Love' (Nederlandse samenvatting hierboven),
'Facing Codependence - What It Is, Where It Comes From, How It Sabotages Our Lives', nu ook verkrijgbaar in de Nederlandse vertaling!:
'Grenzeloos liefhebben - Een boek over codependentie: wat het is, waar het vandaan komt en hoe het ons leven beinvloedt' en
'The Intimacy Factor - The Ground Rules for Overcoming the Obstacles to Truth, Respect, and Lasting Love' (Nederlandse vertaling zie: https://www.norwoodgroep.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=872).

YouTube video's van Pia Mellody - Nederlandse vertaling van de gesproken tekst:
'Pia Mellody - Wat is codependentie' (6 bladzijden).
'Pia Mellody - Grenzen' (16 bladzijden).


Kijk ook op het Norwoodgroep Forum bij 'YouTube video's + vertalingen' voor de links naar relevante video's met de Nederlandse vertaling van de gesproken tekst: www.norwoodgroep.nl/forum/viewforum.php?f=27


ROBIN NORWOOD OVER HULPVERLENING

'Robin Norwood over relatieverslaving, genezing en hulpverlening bij relatieverslaving' (15 bladzijden) Robin Norwood heeft heel uitgesproken ideeën over hulpverlening bij relatieverslaving. Dit Word-document is een samenstelling van stukken tekst, vnl. uit haar tweede boek, waarin ze deze ideeën uiteenzet.


WIE IS ANNA

Ik ben maatschappelijk werker (HBO-mw diploma 1984) en ervaringsdeskundige op het gebied van relatieverslaving en codependentie.

Ik ben geboren in 1951 in Amsterdam, waar ik bijna mijn hele leven heb gewoond (en nog steeds woon). Ik ben opgegroeid in een gezin met veel spanningen en verbaal en emotioneel geweld, zonder liefde of uitingen van affectie. Er was ook geen onderling contact over gevoelens of wat er in ons omging. Ik heb in mijn volwassen leven verschillende keren professionele hulp gezocht voor mijn emotionele problemen. In 1991 kwam ik bij therapeut Marga Hoeksema terecht. In het voorjaar van dat jaar was mijn vader overleden en alles in mijn leven leek mis te gaan. Ik verloor mijn baan, voelde me ongelukkig in mijn relatie, kreeg problemen in mijn vriendschapscontacten, ik reageerde overdreven angstig op situaties die helemaal niet zo beangstigend leken. Ik besloot in therapie te gaan en uit te zoeken wat er met mij aan de hand was. Marga gaf mij na een paar keer het boek 'Als hij maar gelukkig is' van Robin Norwood. "Hier lees dat maar eens, misschien herken je er wat in", zei ze. Ik had dit boek al vaker gezien en in mijn handen gehad, maar weer teruggelegd met het idee: niet van toepassing op mij. Nu sloeg het bij mij in als een bom. Wat ik las was heel beangstigend, maar ook hoopgevend. Het was alsof de bodem onder mij vandaan viel, maar tegelijk kreeg ik handvatten aangereikt. Achterin het boek staat een stappenplan om deze problemen te overwinnen. Ik besloot dat te gaan volgen.

Een van de stappen is deelname aan een zelfhulpgroep met lotgenoten. Ik ging op zoek naar zo'n groep, kon er geen vinden, en heb er toen zelf een opgezet. In het boek van Robin Norwood staat hoe je dat kunt doen. Ik had zelf al meer ervaring met het opzetten van groepen. Ik ben vier jaar in deze groep gebleven. Na vier jaar ben ik zelfstandig verder gegaan met mijn eigen proces. De groep is zonder mij verder gegaan en bestaat nog steeds, hier in Amsterdam. Deze groep is in de loop der jaren wel steeds van samenstelling veranderd, en ook de invulling van het programma is enigszins veranderd en aangepast aan de wensen en inzichten van de nieuwe leden.

In de jaren daarna bleef ik nog wel een soort contactpersoon voor de Norwoodgroepen en voor informatie over de problematiek. Omdat mijn telefoonnummer bekend was bij Stichting Korrelatie werd ik vaak gebeld door vrouwen die het boek van Robin Norwood hadden gelezen. Er was toen nog geen internet en het telefoonnummer van Stichting Korrelatie staat achterin het boek genoemd voor informatie waar je hulp kunt zoeken. Als ik met deze vrouwen sprak was er altijd gelijk een klik. Ik begreep direct waar ze het over hadden. Ik kon me helemaal inleven in wat ze mij vertelden, hun gevoelens en wat zij doormaakten. Ik vertelde hen over de dingen waar ik zelf baat bij had, mijn inzichten en wat ik zelf geleerd had, onder andere van de Oprah Winfrey Show.

Ik zag de Oprah Winfrey Show voor het eerst in de tijd dat ik met het Norwood-programma begon. Wat ik daar zag sloot precies aan bij het proces waar ik zelf in zat. Zo leerde ik van Harville Hendrix hoe het in elkaar zit dat we altijd een partner aantrekken bij wie we dezelfde problemen en pijnlijke gevoelens gaan ervaren die we in het gezin als kind hebben meegemaakt (waar Robin Norwood ook over schrijft in haar boek). En hoe je daar in de relatie op een goede manier mee om kunt gaan.
Van John Gray leerde ik hoe je de problemen die je tegenkomt in je leven kunt 'linken' met de 'past'. Dus het verband daarvan zien met wat er in je jeugd gebeurd is. En hoe je deze wonden kunt helen.
Van de aflevering 'Healing your aloneness’ met Erica Chopich en Margaret Paul leerde ik hoe je een liefdevolle interne relatie kunt creëren met je innerlijke gevoelens ('inner child').
Van Gary Zukav, die zelf sexverslaafd is geweest, heb ik veel geleerd over verslaving en dwangmatigheid, wat dat in feite is, en hoe je de oorsprong, het onderliggende trauma, van je dwangmatigheid kunt opsporen en ervoor zorgen dat je met je dwangmatigheid niet steeds weer nieuwe pijn en problemen creëert.
Dit is maar een greep van de lange lijst belangrijke 'leraren' die ik in de loop der jaren bij Oprah heb gezien en gevolgd.

Er is jarenlang een soort samenwerkingsverband geweest tussen Marga en mij. Ik gaf haar adres aan vrouwen die op zoek waren naar een goede therapeut. En Marga stuurde de 'Norwood-vrouwen' die bij haar kwamen door naar onze Norwoodgroep. Helaas overleed Marga in november 1999 en liet hiermee een grote leegte achter. In het voorjaar van 2002 had ik inmiddels kennis gemaakt met internet en zette ik deze website op (waar je nu op leest) met informatie voor vrouwen die zich herkennen in het boek van Robin Norwood. Een website met informatie over de boeken van Robin Norwood, over relatieverslaving, wat dat is, en over de bestaande Norwoodgroepen en het zelf opzetten van een groep met materiaal daarvoor. En in de afdeling 'Relevante zelf-therapie methoden' een aantal van mijn eigen vertaalde teksten en aantekeningen van de Oprah Winfrey Show. Waaronder ook een paar van door mijzelf geschreven teksten.

In het najaar van 2002 begon ik vrouwen bij mij thuis te ontvangen voor individuele therapiegesprekken. Daar bleek veel belangstelling voor. Niet lang daarna ben ik gestopt met het aannemen van nieuwe cliënten, en in de jaren daarna ben ik deze contacten gaan afbouwen, omdat ik mijn aandacht meer wilde richten op andere werkzaamheden, waar ik een grotere groep vrouwen tegelijk mee kon bereiken.
In november 2004 heb ik het Norwoodgroep Forum opgezet. Dit is een internetforum waar vrouwen die zich herkennen in het boek van Robin Norwood contact met elkaar kunnen hebben en ook zelf advertenties kunnen plaatsen. Een onderdeel van het Norwoodgroep Forum is de 'Online Norwoodgroep'. Dit is een besloten groep waar vrouwen hun ervaringen en vorderingen met elkaar kunnen delen en waar ik ook mijn kennis en inzicht en ervaring deel die ik in de loop der jaren in mijn eigen genezingsproces en in de gesprekken met andere vrouwen heb opgedaan.
In mei 2005 heb ik een groep opgezet en begeleid waarin we experimenteerden met andere vormen en methoden dan in een gewone zelfhulpgroep. Omdat ik het idee had dat wat er in de zelfhulpgroep gebeurt alleen niet genoeg is, dat er voor veel vrouwen meer nodig is om deze problemen te kunnen overwinnen. In deze groep deden we onder andere rollenspellen om het voeren van moeilijke gesprekken te oefenen, bijvoorbeeld om te leren 'nee' zeggen, of je grenzen aan te geven. Deze groep heeft een jaar lang bestaan.

Op dit moment zijn mijn belangrijkste bezigheden het beantwoorden van de e-mail die dagelijks binnenkomt met allerlei vragen, en mijn werkzaamheden op het Norwoodgroep Forum, het reageren op de berichten die er dagelijks worden geplaatst en het schrijven van stukken, vooral op het besloten gedeelte van het Norwoodgroep Forum, de 'Online Norwoodgroep', dat dagelijks door een aantal vrouwen wordt bezocht.
Ik doe ook regelmatig vertaalwerk van teksten die ik tegenkom of van YouTube video's, die ik goed vind en graag wil delen met mijn lotgenoten die geen Engels kunnen lezen of verstaan.
Hier kun je de video links met mijn vertalingen vinden: YouTube video's + vertalingen

Verder doe ik ook telefonische consulten.

Telefonisch consult
Een telefonisch consult is een gesprek van één à anderhalf uur en kost 25 euro per gesprek. Dit is bedoeld voor vrouwen die het boek 'Als hij maar gelukkig is' van Robin Norwood hebben gelezen en die zich herkennen in de problematiek die daarin beschreven staat. Vrouwen die bezig zijn met het herstelprogramma en die daarin tegen dingen aanlopen waar ze graag over zouden willen praten. Het zijn opzichzelfstaande gesprekken. Dus geen doorgaande begeleiding via de telefoon, of vervanging van therapie.
Als je wilt praten over de dingen waar je tegenaan loopt en/of je wilt advies, dan laat je me dat weten (via e-mail) en je schrijft me waar het om gaat. Dus iets over je persoonlijke situatie en waar je vraag aan mij over gaat. Dan kijk ik of het zinvol is om op dit moment een telefonisch consult te doen, en geef evt. advies om eerst andere stappen te doen.
Als we besluiten op dit moment een telefonisch consult te doen dan maken we een afspraak (ook via e-mail) op een tijdstip dat ons allebei goed uitkomt.
Jij belt mij op het afgesproken tijdstip, dus de telefoonkosten zijn ook voor jou.
Telefonische consulten doe ik op werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de middag (bijv. 12 uur of 2 uur). En als dat echt niet kan eventueel 's avonds of in het weekend.
Als we een afspraak hebben gemaakt, mail ik je mijn telefoonnummer en mijn gironummer waar je het geld naar kunt overmaken.

Verder geef ik hulp en ondersteuning bij het opzetten van Norwoodgroepen, ook bij problemen die zich in het begin of later voordoen in de groep. Ook hiervoor kun je me telefonisch consulteren. Hiervoor breng ik geen kosten in rekening.

Anna Schmitz
anna@norwoodgroep.nl


Het Norwoodgroep Forum

Het Gastenboek, het Prikbord, Boeken en Norwood-therapeuten zijn te vinden op het Norwoodgroep Forum.

Een forum is een plek op het internet waar iedereen berichten kan plaatsen en waar anderen dan weer op kunnen reageren. Dit gebeurt meestal aan de hand van onderwerpen die door bezoekers zelf gekozen worden. Het plaatsen van een bericht op het forum heet 'posten' en een bericht heet een 'posting' (of 'post').

Klik hier om naar het Norwoodgroep Forum te gaan.