De Online Norwoodgroep is (met ingang van 15 oktober 2005) alleen toegankelijk voor vrouwen die zich registreren en die een authorisatie hebben gekregen van de forumbeheerder (Anna).

Dit besloten forum is bedoeld voor vrouwen die het boek 'Als hij maar gelukkig is' van Robin Norwood hebben gelezen, die zich herkennen in de problematiek die daarin beschreven staat, en die serieus en actief aan zichzelf willen werken aan de hand van de Twaalf Stappen en het herstelplan van Robin Norwood (hoofdstuk 10 uit 'Als hij').

Dit forum is een plek waar je je ervaringen op je weg naar herstel met andere vrouwen kunt delen. Daarnaast is het een plek waar je de gelegenheid krijgt te leren wat de methode die ik (Anna) ontwikkeld heb inhoudt en hoe je die kunt toepassen in je eigen leven om je leven te verbeteren.

Als je aan deze voorwaarden voldoet en toegang wilt tot dit forum, stuur dan een e-mail bericht naar anna@norwoodgroep.nl en vertel even in het kort wie je bent en waarom je toegang wilt tot dit forum.

WELKOM BIJ ONZE ONLINE NORWOODGROEP!

Lees zoveel mogelijk iedere keer dat je een online meeting bezoekt de onderstaande teksten, zoals dat ook in werkelijkheid in de Norwoodgroep gebeurt.

Begin hieronder te lezen en volg verder de tekst (je komt dan vanzelf bij het forumgedeelte terecht).

AGENDA VOOR DE ONLINE BIJEENKOMSTEN VAN DE NORWOODGROEP

WELKOM! (lees dit als je hier voor de eerste keer komt)

Wij heten je hartelijk welkom in het Norwood-programma, een herstelprogramma waar ieder van ons ervaringen en vorderingen kan delen, op de weg naar het vinden van vrijheid, daar waar onvrij handelen was en naar innerlijke rust, daar waar verwarring heerste. De meesten van ons zijn op zoek geweest naar wegen om de dilemma's en problemen in ons leven en onze relaties te overwinnen. We zijn opgegroeid in een gezin waarin belangrijke aspecten van het leven en van ons als persoon werden ontkend. We hebben niet geleerd te vertrouwen op onze eigen gevoelens en waarnemingen en ons hierdoor te laten leiden.

We hebben ieder op onze eigen wijze het pijnlijke trauma ervaren van leegte in onze jeugd en onze relaties door het leven heen. Doordat we zelf zoveel koestering te kort zijn gekomen, probeerden we aan deze onbeantwoorde behoefte tegemoet te komen door zelf heel zorgzaam te worden, vooral ten aanzien van behoeftige, emotioneel niet-beschikbare mannen. We identificeerden ons vol medelijden met hun pijn en deden er alles aan om hen te helpen. We deden dit in de overtuiging dat deze man onze hulp, ons medelijden en onze wijsheid nodig had om zich in zijn leven beter te voelen. Wij waren vastbesloten hem te redden met de kracht van onze liefde. We gaven liefde in de hoop dat de man van wie we bezeten waren zou veranderen en zich zou ontfermen over onze angsten. We deden wanhopige pogingen de situatie en onze emoties onder controle te houden. Maar de pijn en de obsessies werden daardoor alleen maar erger. Wij stonden machteloos tegenover de problemen in onze relaties en ons leven was stuurloos geworden.

We hebben allemaal geleerd het leven door te komen en te overleven. In het Norwood-programma leren we het leven te leven. Door de Twaalf Stappen en de principes van dit programma in ons dagelijks leven en in onze relaties toe te passen, zowel op het verleden als het heden, kunnen we een nieuwe vrijheid ervaren. Het is een individueel groeiproces. Ieder van ons groeit in haar eigen tempo. Door onze ervaringen met elkaar te delen en steun en herkenning te vinden bij elkaar, kunnen wij de emotionele beperkingen uit ons verleden overwinnen, evenals het dwangmatig onder controle proberen te houden van ons heden.
Het maakt niet uit hoe traumatisch je verleden of hoe wanhopig je heden ook moge lijken, er is gegronde hoop op een betere tijd in het Norwood-programma. Je hoeft niet langer op anderen te vertrouwen als een macht groter dan jijzelf. In plaats daarvan kun je hier een nieuwe kracht vinden binnen jezelf om te zijn wat het Universum met je voor heeft: waardevol en vrij.
De enige voorwaarde om lid van deze groep te kunnen worden is het verlangen naar gezonde en bevredigende relaties, zowel met anderen als met jezelf.

ONZE HUISREGELS EN RICHTLIJNEN

 1. Wij komen naar de groep om aan onszelf te werken en van elkaar te leren. Wij doen dit door elkaar deelgenoot te maken van onze ervaringen, onze kracht en onze hoop. Het is zowel voor onszelf als voor de andere deelneemsters belangrijk dat wij de bijeenkomsten regelmatig bijwonen.
 2. Iedere deelneemster behoort met een gerust hart haar verhaal te kunnen doen zonder daarbij commentaar, adviezen of vragen van anderen te krijgen. Als wij advies of feedback willen, dan kunnen wij daar om vragen aan de groep. We geven niet ongevraagd feedback of advies aan een ander.
 3. Wij vermijden praten over 'hem'. Wij komen naar de groep om te leren hoe wij onze aandacht op onszelf kunnen concentreren. Het is van belang om over ons eigen leven te praten, niet over dat van anderen.
 4. Wij vermijden het uiten van zelfmedelijden, wrok of verwijten, want dit zou onze genezing belemmeren.
 5. Wij praten niet over zaken die te maken hebben met godsdienst, politiek of externe kwesties zoals actuele gebeurtenissen, beroemdheden, behandelingswijzen en therapeutische benaderingen. Wij bespreken geen controversiële onderwerpen en voeren geen discussies.
 6. Alles wat tijdens de bijeenkomsten gezegd wordt blijft binnenskamers. Om de anonimiteit te waarborgen vertellen wij niet aan anderen buiten de groep wat er binnen de groep verteld is, of wie er komt. We stellen ons aan elkaar voor met onze voornaam of een zelfbedachte schuilnaam.

ROBIN NORWOOD HERSTELPROGRAMMA

 1. Wij erkennen dat ons leefpatroon een mechanisme in zich heeft waarmee we onszelf keer op keer schade doen; een mechanisme dat de kenmerken heeft van een verslaving, een ziekte waar wij geen macht over hebben. Wij erkennen dat we eraan gedaan hebben wat we konden en dat we het in ons eentje niet kunnen klaren.
 2. Wij erkennen dat kwetsbaar zijn en hulp zoeken normaal is en dat dit noodzakelijk is om te kunnen genezen.
 3. Wij nemen deel aan een of meer van de anonieme zelfhulpgroepen die werken met een Twaalf Stappen programma, al naar gelang de aard van onze problemen.
 4. Wij geven ons eigen herstel de hoogste prioriteit in ons leven en zijn bereid alle stappen te doen die daarvoor nodig zijn en hierin te volharden in volkomen toewijding aan onszelf.
 5. Wij erkennen dat er een macht is die groter is dan wijzelf en dat wij ons leven en onze problemen kunnen overgeven aan deze hogere macht en vragen om een oplossing die zo goed mogelijk is voor ons welzijn en het welzijn van alle betrokkenen. Wij verlossen onszelf van de verantwoordelijkheid alles te moeten kunnen.
 6. Wij erkennen dat wij recht op liefde hebben alleen omdat wij bestaan en niet om wat wij doen (voor anderen) of wat wij presteren. Wij zeggen regelmatig tegen onszelf: 'Ik hou van mezelf en accepteer mezelf volledig zoals ik ben, ook al zijn er dingen in mij die ik graag zou willen veranderen'.
 7. Wij plannen ons leven zo dat er dagelijks ruimte is voor activiteiten die alleen gericht zijn op koestering van onszelf. Wij proberen ons niet aan te passen aan voor ons onbehaaglijke situaties en relaties. Wij luisteren naar onze innerlijke stem om erachter te komen wat goed voor ons is en geven daaraan voorrang boven wat anderen van ons willen. Innerlijke rust is onze prioriteit.
 8. Wij erkennen dat anderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Wij accepteren anderen zoals zij zijn. Wij hebben het niet nodig anderen naar onze hand te zetten, of om anderen te helpen voor erkenning van onszelf of ons gevoel van eigenwaarde. Wij vragen ons steeds af: 'Is deze relatie goed voor mij? En stelt deze relatie mij in staat helemaal te zijn wie ik ben?'
 9. Wij laten ons niet verleiden tot 'manipuleerspelletjes' en wij vermijden rollen van slachtoffer, redder, of beschuldiger. Wij erkennen dat deze rollen een belemmering zijn voor ons herstel en onze ontplooiing. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen gevoelens en behoeften, onze eigen fouten en tekortkomingen, ons eigen herstel en ons eigen geluk. Wij zoeken hulp en bevrediging op de meest doeltreffende manier, daar en bij diegenen waar we het krijgen.
 10. Wij zien onze problemen en tekortkomingen moedig onder ogen. Wij zijn bereid alle pijn, woede, verdriet en frustratie te voelen over wat er in ons leven is gebeurd en deze los te laten, in het besef dat wij aldoor gedaan hebben wat in ons vermogen lag. Wij delen onze ervaringen, inzichten en tekortkomingen met iemand die weet en begrijpt waar we mee bezig zijn (het herstelprogramma).
 11. Wij zijn bereid onze eigen belangen en interesses actief te behartigen en alles te doen wat nodig is om onze vermogens en talenten verder te ontplooien.
 12. Wij geven aan anderen door wat wij hebben geleerd. Wij delen onze ervaringen met anderen die daarvoor open staan, zonder daarbij raad te geven of druk uit te oefenen.

DE TWAALF STAPPEN NAAR GENEZING VAN RELATIEVERSLAVING

 1. Wij hebben ingezien dat wij machteloos waren ten opzichte van onze relaties en dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. Wij zijn gaan geloven dat een Macht die groter is dan wijzelf onze gezondheid kan herstellen.
 3. Wij hebben besloten onze eigen wil en ons leven over te dragen aan de zorgen van deze Hogere Macht (in het besef dat wij onmogelijk even goed als deze Hogere Macht kunnen weten wat goed voor ons is).
 4. Wij hebben door middel van diepgaand zelfonderzoek een eerlijke inventaris opgemaakt van ons leven, wat er met ons is gebeurd, en wat wij daarmee hebben gedaan.
 5. Wij hebben tegenover onze Hogere Macht, onszelf en een medemens de eigenlijke aard van onze fouten toegegeven.
 6. We zijn volkomen bereid onze Hogere Macht al deze karaktergebreken van ons weg te laten nemen.
 7. We hebben onze Hogere Macht nederig gevraagd onze tekortkomingen op te heffen.
 8. Wij hebben een lijst aangelegd van alle mensen die wij hebben gekwetst en zijn bereid het weer goed met hen allen te maken.
 9. Wij hebben waar dat mogelijk was alles goedgemaakt, tenzij dat henzelf of anderen leed kon berokkenen.
 10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris en hebben steeds als we iets verkeerd deden dat direct toegegeven.
 11. Wij hebben onze toevlucht genomen tot bidden en mediteren teneinde ons bewuste contact met onze Hogere Macht te verbeteren, waarbij we uitsluitend hebben gevraagd aan ons kenbaar te maken wat Hij/Zij met ons voor heeft en ons de kracht te geven dit uit te voeren.
 12. Wij hebben, nu wij als gevolg van al deze stappen een spiritueel ontwaken hebben ervaren, geprobeerd deze boodschap door te geven aan andere mensen met gelijksoortige problemen, en ons bij alles wat we doen en laten aan deze grondbeginselen te houden.


GEBED OM INNERLIJKE RUST

Hogere Macht, schenk mij de innerlijke rust
om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen;
schenk mij de moed om de dingen te veranderen die ik wél kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil te kennen.


ERVARINGEN DELEN

Ga naar het forum hieronder om de berichten te lezen en evt. je ervaringen te delen (indien je ook toegang hebt om zelf berichten te plaatsen).
Als je klaar bent met dit onderdeel lees je 'De Afsluiting' (onder het forumvenster hieronder).

DE AFSLUITING

De eerste fase van de genezing van relatieverslaving begint als we besef krijgen van wat wij nu eigenlijk doen en ernaar beginnen te verlangen dat we ermee op kunnen houden.
De tweede fase begint zodra wij de bereidheid hebben ontwikkeld hulp voor onszelf in te roepen, gevolgd door de eerste feitelijke poging hulp te krijgen.
Daarna beginnen we aan die genezingsfase die van ons vergt dat wij ons met toewijding inzetten voor onze eigen genezing en ook bereid zijn verder te werken aan ons genezingsprogramma. In die periode begint de manier waarop wij denken, doen en voelen te veranderen. De dingen waarmee we ons altijd vertrouwd hebben gevoeld of die we 'normaal' hebben gevonden, maken nu dat wij ons onbehaaglijk gaan voelen, in het besef dat ze ongezond zijn.
De volgende fase van genezing begint zodra wij keuzes beginnen te maken die niet langer aan onze oude patronen voldoen, maar die ons leven verbeteren en ons welzijn bevorderen.
Tenslotte begint de authentieke liefde voor onszelf tot ontwikkeling te komen. Zodra wij eenmaal gezonde zelfaanvaarding en gezonde eigenliefde beginnen te ontwikkelen en koesteren, zijn we zover dat wij ons bewust kunnen oefenen in de kunst onszelf te zijn zonder te proberen genade te vinden in de ogen van anderen; zonder ons op bepaalde manieren te gedragen, bedoeld om de goedkeuring en liefde van anderen te verwerven.

Niets, absoluut niets gebeurt in Gods wereld bij vergissing.....
Zolang ik het leven niet volledig neem zoals het zich aandient, kan ik niet gelukkig zijn. Ik moet mij niet zozeer blindstaren op wat er zonodig in de wereld moet veranderen, maar mij juist concentreren op wat er in mijzelf en mijn geesteshouding zou kunnen veranderen.

DE KRING

Meditatieve afsluiting. Doe je ogen dicht en visualiseer een grote kring met je lotgenoten. We houden elkaars handen vast, waarbij we de kracht van de verbondenheid voelen en bemoedigende energie geven en ontvangen.