Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#181 Bericht door Anna » di jul 02, 2024 10:39 am

2 juli

"Resentments are like a Frankenstein's monster in that they take on a life of their own unless we work to free ourselves from them.
If you're not careful, you'll find you have a pet resentment that requires daily care and feeding."

Gevoelens van wrok zijn als het monster van Frankenstein in hoe zij een eigen leven kunnen gaan leiden, tenzij we er aan werken onszelf daarvan te bevrijden.
Als je niet uitkijkt zul je merken dat je wrok een soort huisdier is dat dagelijks verzorgd en gevoed wil worden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#182 Bericht door Anna » wo jul 03, 2024 11:36 am

3 juli

"If we tell the story of our victimization enough times to ourselves, eventually we'll have to tell it to nearly everyone else as well."

Als we onszelf maar vaak genoeg het verhaal vertellen over hoezeer we het slachtoffer zijn, zullen we het uiteindelijk ook aan alle andere mensen moeten vertellen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#183 Bericht door Anna » do jul 04, 2024 11:30 am

4 juli

"We do not receive more in life by wishing others less."

We krijgen zelf niet meer in het leven door anderen minder toe te wensen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#184 Bericht door Anna » vr jul 05, 2024 9:48 am

5 juli

"Nothing in a relationship happens by accident or in a vacuum. That man is exactly who he was when you met him and decided to be with him. We who love too much may be intrigued by and attracted to the very qualities we also decide to try to change in a man."

Niets in een relatie gebeurt bij toeval of als een opzichzelfstaand iets. Die man is precies wie hij was toen je hem leerde kennen en besloot een relatie met hem te hebben. Wij relatieverslaafde vrouwen kunnen geïntrigeerd zijn door, en ons aangetrokken voelen tot juist die eigenschappen die we ook bij hem gaan proberen te veranderen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#185 Bericht door Anna » za jul 06, 2024 12:28 pm

6 juli

"Refuse to regard yourself as a victim in a relationship. Acknowledge that you have fully participated in whatever games have gone on."

Weiger jezelf te zien als slachtoffer in de relatie. Erken dat je volledig hebt meegedaan aan alle spelletjes die werden gespeeld in de relatie.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#186 Bericht door Anna » zo jul 07, 2024 10:50 am

7 juli

"With any difficult partner, become willing to look at what your steps are in the dance."

Wees bij iedere moeilijke partner bereid te kijken naar welke stappen jij zelf doet in de dans.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#187 Bericht door Anna » ma jul 08, 2024 10:35 am

8 juli

"Admitting that there are no accidents in relationships and that we are not victims forces us to grow up and face our own dark side."

Erkennen dat de dingen niet bij toeval gebeuren in relaties en dat we geen slachtoffer zijn, dwingt ons volwassen te worden en onze eigen donkere kant onder ogen te zien.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#188 Bericht door Anna » di jul 09, 2024 11:42 am

9 juli

"True recovery occurs when we give up seeing the problem as outside ourselves and within someone else."

Echt herstel vindt plaats wanneer we ermee stoppen het probleem buiten onszelf te zien en in iemand anders.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#189 Bericht door Anna » wo jul 10, 2024 9:30 am

10 juli

"To overcome resentment, bless the other person and pray for his highest good."

Om je wrok te overwinnen, zegen die persoon en bid voor het beste voor hem.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#190 Bericht door Anna » do jul 11, 2024 1:00 pm

11 juli

"When we are envious, we are caught in the mistaken belief that there isn't enough good in the world for everybody."

Als we jaloers zijn, zitten we gevangen in de verkeerde overtuiging dat er niet genoeg goeds in de wereld is voor iedereen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#191 Bericht door Anna » vr jul 12, 2024 11:08 am

12 juli

"We receive what we send out - so send out blessings!"

We ontvangen wat we uitzenden - dus stuur zegeningen!

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#192 Bericht door Anna » za jul 13, 2024 1:19 pm

13 juli

"We of each sex would do well to understand ourselves better. We probably cannot ever hope to be experts on each other."

Wij van beide seksen doen er goed aan onszelf beter te leren begrijpen. We zullen waarschijnlijk nooit experts worden in het begrijpen van elkaar.

Anna
Site Admin
Berichten: 18532
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love Too Much 2024

#193 Bericht door Anna » zo jul 14, 2024 9:29 am

14 juli

"Any behavior between human beings that is less than honest, open, and caring has its roots in fear."

Elk gedrag tussen mensen onderling dat niet eerlijk, open en zorgzaam is, heeft zijn wortels in angst.

Plaats reactie