Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Heb je een boek gelezen waar je veel aan had, meld het hier en vertel waarom.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#1 Bericht door Anna » zo jan 01, 2023 1:15 pm

Daily Meditations for Women Who Love Too Much - Robin Norwood


Hieronder volgen de 'daily meditations' uit het boek van Robin Norwood 'Daily Meditations for Women Who Love Too Much' met mijn vertaling erbij.

Hieronder volgt eerst haar inleiding bij het boek met mijn vertaling daar onder.

Introduction

The idea for this book first came during a conversation with a woman who had been greatly helped by reading and studying Women Who Love Too Much. She mentioned that a book af daily meditations would have been welcome during her struggle to recover from her lifelong pattern of addictive relationships.
You now hold the result of her suggestion in your hands - a first-aid manual to help you preserve your sanity, serenity, and sense of humor as you develop a healthier approach to living and loving.
Richard Torregrossa’s illustrations provide welcome leavening to a serious subject and at the same time place these daily reminders in a context as unexpectedly familiar as a surprise view of our own reflection.
For the most part the thoughts on each page are brief and to the point, necessarily small doses of a new way of thinking to match the necessarily small steps we take, one by one, to change the direction of our lives.

Robin Norwood
Santa Barbara
March 1997

Asking a man to illustrate a book by a woman for women might at first seem like a peculiar choice. But what I found extraordinary about this work is that the issues addressed here, though written from a woman’s perspective, transcend gender. The quest for love, the need for spirituality, and the eternal riddle of relationships all are topics of great concern to men as well as women. This book, then, is for all those who desire a greater understanding of themselves and the people they are trying to love.

Richard Torregrossa
San Diego
March 1997

Mijn vertaling:
Inleiding

Het idee voor dit boek kwam oorspronkelijk door een gesprek met een vrouw die heel erg geholpen was door het lezen en bestuderen van mijn boek ‘Als hij maar gelukkig is’ (‘Women Who Love Too Much’). Ze merkte op dat ze heel graag een boek met ‘daily meditations' (dagelijkse meditaties) had gehad tijdens haar worsteling om het patroon van verslavende relaties in haar leven te overwinnen.
Je hebt het resultaat van die suggestie nu in je hand (dit boek) - een handleiding voor eerste hulp om je te helpen je geestelijke gezondheid, innerlijke rust en gevoel voor humor te behouden wanneer je een gezondere benadering van het leven en liefhebben aan het ontwikkelen bent.
De illustraties van Richard Torregrossa maken dit serieuze onderwerp op een welkome manier wat luchtiger en plaatsen tegelijkertijd deze dagelijkse ‘reminders’ in een context die net zo onverwacht vertrouwd is als een verrassende spiegel.
Voor het grootste deel zijn de gedachten op iedere pagina kort en to the point, en noodzakelijk kleine doses van een nieuwe manier van denken, die passen bij de noodzakelijke kleine stappen die we nemen, één voor één, om de richting van ons leven te veranderen.

Robin Norwood
Santa Barbara
Maart 1997

Een man vragen om een boek te illustreren dat door een vrouw voor vrouwen is geschreven lijkt in eerste instantie misschien een beetje eigenaardige keuze. Maar wat ik bijzonder vond aan dit werk is dat de kwesties waar hier aandacht aan gegeven wordt, ook al zijn ze beschreven vanuit het perspectief van een vrouw, sekse overstijgen. De zoektocht naar liefde en behoefte aan spiritualiteit en het eeuwige raadsel van relaties zijn allemaal onderwerpen die van groot belang zijn voor zowel mannen als vrouwen. Dit boek is dan ook voor al diegenen die verlangen naar een beter begrip van zichzelf en de mensen van wie ze proberen te houden.

Richard Torregrossa
San Diego
Maart 1997Daily Meditations for Women Who Love Too Much

Daily Meditations voor vrouwen die te zeer liefhebben


1 januari

"When being in love means being in pain, we are loving too much."

Als liefhebben betekent pijn hebben, hebben we te zeer lief.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Daily Meditations for Women Who Love Too Much

#2 Bericht door Anna » ma jan 02, 2023 1:53 pm

2 januari

"Loving turns into loving too much when your partner is inappropriate, uncaring, or unavailable, and yet you cannot give him up - in fact, you want him, you need him even more."

Houden van wordt te zeer liefhebben wanneer je partner ongepast, onverschillig, of onbereikbaar is, en je hem toch niet kunt opgeven - hem in feite nog meer wilt, nog meer nodig hebt.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#3 Bericht door Anna » di jan 03, 2023 2:07 pm

3 januari

"There is such a thing as making one or two foolish choices in one's love life, but there is also such a thing as the very real disease of relationship addiction."

Er is zoiets als een of twee keer een dwaze fout maken in je liefdesleven, maar er is ook zoiets als de echte ziekte relatieverslaving.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#4 Bericht door Anna » wo jan 04, 2023 3:37 pm

4 januari

"Whenever we attempt to force a solution to another's problem, we are loving too much."

Wanneer we proberen een ander een oplossing voor zijn probleem op te dringen, hebben we te zeer lief.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#5 Bericht door Anna » do jan 05, 2023 12:33 pm

5 januari

"Being women who love too much, we operate as though love, attention, and approval don't count unless we are able to extract them from men who, because of their own problems and preoccupations, are unable to readily give them to us."

Als vrouwen die te zeer liefhebben gedragen we ons alsof liefde, aandacht en goedkeuring alleen waarde hebben wanneer we deze kunnen krijgen van mannen die, vanwege hun eigen problemen en (obsessieve) bezigheden, niet in staat zijn deze gewoon aan ons te geven.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#6 Bericht door Anna » vr jan 06, 2023 2:56 pm

6 januari

"Like compulsive eaters, we who love too much must learn to do in a sane and balanced way what we once did obsessively. Because eating and relating both are necessary aspects of normal living, there is no clear-cut behavioral definition for sobriety.
Recovery is not, therefore, a black-and-white question but one of degree, relative to our former condition and behavior."

Net als dwangmatige eters moeten wij die te zeer liefhebben leren op een gezonde en evenwichtige manier te doen wat we eerst op een obsessieve manier deden. Omdat eten en het hebben van relaties allebei noodzakelijke aspecten van een normaal leven zijn, is er geen eenduidige definitie van wat onthouding van deze verslavingen inhoudt.
Herstel is daarom niet een kwestie die zwart-wit is, maar een van gradatie in verhouding tot onze eerdere toestand en ons eerdere gedrag.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#7 Bericht door Anna » zo jan 08, 2023 11:16 pm

7 januari

"We begin by becoming willing to channel the energy and effort that we formerly spent on trying to change someone else toward changing ourselves instead."

We beginnen door de bereidheid te ontwikkelen onze energie en inspanning die we eerst besteedden aan het veranderen van iemand anders, nu te gaan richten op het veranderen van onszelf.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#8 Bericht door Anna » zo jan 08, 2023 11:16 pm

8 januari

"You need to recover from loving too much for your own sake; but when you stop suffering, your recovery may be so appealing that others watching may begin to pursue their own.
Recovery can be just as contagious as addiction and coaddiction are."

Herstellen van te zeer liefhebben moet je doen voor jezelf; maar wanneer jij stopt met lijden, kan jouw herstel zo aantrekkelijk zijn dat anderen die dat zien het ook gaan doen voor zichzelf.
Herstel kan net zo besmettelijk zijn als verslaving en co-verslaving.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#9 Bericht door Anna » ma jan 09, 2023 1:33 pm

9 januari

"If we want to stop loving too much, first we change how we act, then how we think, and finally how we feel. If we wait until we feel differently before we behave differently, we will never change, never recover."

Als we willen stoppen met te zeer liefhebben, veranderen we eerst hoe we ons gedragen, dan hoe we denken, en uiteindelijk wat we voelen. Als we wachten totdat we anders voelen voordat we ons anders gaan gedragen, zullen we nooit veranderen, nooit gezonder worden.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#10 Bericht door Anna » di jan 10, 2023 12:48 pm

10 januari

"None of us has invented a new variety of horrible secret or terrible loss. The secrets we keep keep us from recovering."

Niemand van ons heeft een nieuw soort vreselijk geheim of vreselijk verlies uitgevonden. De dingen die we geheim houden weerhouden ons ervan te herstellen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#11 Bericht door Anna » wo jan 11, 2023 7:09 pm

11 januari

"It is an act of irresponsible self-indulgence to cite our childhood histories as excuses for any of our present behaviors, attitudes, or qualities that are less than healthy.
The difficult circumstances and unhappy effects of those childhood years provide clues to the very conditions we are meant, in this lifetime, to experience, overcome, understand, and forgive."

Het is een daad van onverantwoordelijke toegeeflijkheid aan onszelf om onze jeugdervaringen als excuus te noemen voor ons gedrag, onze manier van reageren, of onze ongezonde eigenschappen in het heden.
De moeilijke omstandigheden van onze jeugd en de ongelukkige gevolgen daarvan geven ons de aanwijzingen naar juist die situaties die we in dit leven moeten ervaren, overwinnen, begrijpen en vergeven.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#12 Bericht door Anna » do jan 12, 2023 3:05 pm

12 januari

"Pain is our wisest teacher knocking at our door."

Pijn is onze wijste leraar die aan onze deur klopt.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Daily Meditations 13 januari 2023

#13 Bericht door Anna » vr jan 13, 2023 1:08 pm

13 januari

"You cannot apply self-help to a problem from which the self that's trying to provide the help still suffers.
What is needed is spiritual help rather than self-help, an invocation of God's will rather than further indulgence in self-will."

Je kunt geen zelfhulp toepassen op een probleem als het zelf dat probeert die hulp te verschaffen nog lijdt.
Wat nodig is is spirituele hulp in plaats van zelfhulp, het inroepen van Gods wil in plaats van nog langer toegeven aan je eigenzinnigheid.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#14 Bericht door Anna » za jan 14, 2023 1:08 pm

14 januari

"No one can save us from the work our soul would have us do. Trouble comes when we try to avoid or postpone that work."

Niemand kan ons behoeden voor het werk dat onze ziel ons te doen geeft. Problemen ontstaan als we proberen dat werk te vermijden of uit te stellen.

Anna
Site Admin
Berichten: 18097
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Re: Daily Meditations for Women Who Love too Much

#15 Bericht door Anna » ma jan 16, 2023 12:07 pm

15 januari

"We may have learned as children that saying our prayers demonstrates our devotion to God - and if He is convinced of our sincerity, our requests of Him might be granted.
In spite of all our adult sophistication, when we think now about praying, we may do so with the same underlying attitude still in place.
But prayer isn't a way of placating God, staying in His good graces in order to get what we want. Our Higher Power doesn't need us to pray, isn't angry or disappointed if we don't. We are under no compunction to pray. The choice is entirely ours.
When we pray, we attune ourselves to a depth of love, wisdom, understanding, and guidance far greater than our personalities can generate.
When we pray, we avail ourselves of help from a Power that can do for us what we, on our own, cannot.
When we pray, if we align our wills with our Higher Power's will for us, our lives automatically become more manageable and we know greater freedom, greater serenity, and greater peace."

We hebben als kind misschien geleerd dat het zeggen van onze gebeden laat zien hoe toegewijd we zijn aan God - en als Hij overtuigd is van onze oprechtheid, onze verzoeken aan Hem worden ingewilligd.
Ondanks al onze volwassen wereldwijsheid zullen we, wanneer we nu aan bidden denken, dat misschien met dezelfde onderliggende houding doen als vroeger.
Maar bidden is niet een manier om God tevreden te stellen, in Zijn gratie te blijven, om te krijgen wat wij willen. Onze Hogere Macht heeft het niet nodig dat we bidden, is niet boos of teleurgesteld als wij dat niet doen. We hoeven niet te bidden. De keuze is geheel aan ons.
Als we bidden stemmen we ons af op een diepte van liefde, wijsheid, begrip en leiding, die veel groter is dan onze persoonlijkheid uit zichzelf kan bewerkstelligen.
Als we bidden maken we gebruik van de hulp van een Macht die voor ons kan doen wat we in ons eentje niet kunnen.
Als we bidden en we onze wil afstemmen op wat onze Hogere Macht voor ons wil, zal ons leven automatisch beter beheersbaar worden en zullen we meer vrijheid, meer gemoedsrust en meer vrede ervaren.

Plaats reactie